Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

Passa la ITV, circula amb seguretat

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Aquest 1 de juny han entrat en vigor una sèrie de novetats en relació amb la Inspecció Tècnica de Vehicles, també coneguda com a ITV, la inspecció periòdica a la qual tots els vehicles matriculats s’han de sotmetre. Aquests canvis fan referència, principalment, a la modificació de la gravetat del defecte de funcionament de l’ABS o del possible despreniment dels retrovisors, o a la incorporació del procés de matriculació per als vehicles procedents del Regne Unit després del Brexit.

En què consisteix la ITV?

Obligatòria a l’Estat des del 1987, en el cas dels cotxes i motocicletes, han de passar la ITV els de més de 4 anys, primer cada dos anys i, a partir dels 10, cada any. L’objectiu és comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat del vehicle es troben en condicions que li permetin continuar circulant sense que sigui un perill per als seus ocupants ni per a la resta de persones o altres elements que hi pugui haver a la via.

Així, pel que fa al control dels punts principals del vehicle, es revisa:

  • el condicionament exterior

  • la carrosseria

  • el condicionament interior

  • la senyalització i l’enllumenat

  • els frens

  • la direcció

  • els eixos i la suspensió

  • el bastidor, el motor i la transmissió

A més, la inspecció serveix alhora per afavorir el respecte al medi ambient, ja que també es miren els nivells d’emissió contaminant i, en el cas de les motocicletes i ciclomotors, a més, el soroll que emeten per garantir que no sobrepassin els límits marcats.

Fotografies cedides per Applus

Resultat de la inspecció

Si no es troben defectes, la inspecció és favorable: es valida la fitxa tècnica del vehicle, s’hi posa la nova data de caducitat i es col·loca l’adhesiu que indica fins quin any i mes està al corrent de la ITV. Cal tenir en compte que la inspecció és vàlida fins a un dia en concret, és un error pensar que no caduca fins a l’últim dia del mes que marqui l’adhesiu. Tanmateix, la normativa estableix que es pot passar la ITV fins un mes abans que caduqui.

Quan es detecten defectes lleus –com, per exemple, que la placa de matrícula del darrere té una il·luminació insuficient o que l’escombreta del parabrisa està deteriorada però fa la seva feina–, el resultat de la inspecció és vàlid, com en el cas anterior, ja que es consideren defectes lleus aquells que no tenen un impacte significatiu en la seguretat del vehicle o la protecció del medi ambient. Tanmateix, a l’informe s’assenyala que cal corregir tan aviat com sigui possible els defectes detectats.

Per contra, si s’han apreciat un o més defectes greus –com pot ser que no funciona cap llum de carretera o de fre, que els pneumàtics no són homologats o que el nivell de soroll que emet el vehicle és superior al reglamentari o, com a novetat, que s’encén el llum d’avís del sistema de frens ABS o es porta el retrovisor caigut–, la inspecció és desfavorable, és a dir, el vehicle només queda autoritzat a circular fins al tallermecànic per reparar les deficiències. En aquest cas, el vehicle haurà de passar unasegona inspecció per comprovar que s’han solucionat els defectes.

Per acabar, es pot donar el cas que la ITV sigui negativa, per exemple, si es detecten defectes molt greus com que els discos de fre estan trencats o són insegurs o hi ha pèrdua de combustible sobre cables elèctrics. Aquest fet comporta la immobilització del vehicle a l’estació, ja que no pot circular perquè suposa un perill. Cal llogar una grua per traslladar el vehicle al taller mecànic per tal que hi facin les reparacions necessàries i tornar a passar de nou la revisió en un termini màxim de dos mesos.

La inspecció tampoc se supera quan es troben irregularitats en la identificació del vehicle, quan s’observen reformes no legalitzades o anomalies en la documentació que requereixen una actuació administrativa prèvia.

Què pots comprovar abans d’anar a passar la ITV?

Entre d’altres, pots comprovar el nivell d’oli del motor i del líquid de frens, el funcionament dels llums exteriors i de l’eixugaparabrises, l’estat i la pressió dels pneumàtics o l’ancoratge dels cinturons. Recorda també que a l’hora de fer la revisió cal presentar la fitxa tècnica del vehiclei el permís de circulació, si bé des d’ara podrà ser consultat telemàticament des de les estacions, com ja passava amb l’assegurança del vehicle.

Què passa si circules sense la ITV en regla?

Un vehicle en bon estat de manteniment és clau per a la seguretat viària, ja que es redueix el risc d’accident per qüestions tècniques, i per això és important que es revisi periòdicament. Circular sense tenir la ITV en vigor suposa una infracció greu que comporta multes entre 200 i 500 euros: la sanció serà de 200 euros si està caducada (aquesta multa pot arribar fins i tot si el vehicle està aparcat) o si se circula amb una inspecció desfavorable. Si el vehicle circula amb una ITV negativa la sanció puja fins als 500 euros.

A més, has de tenir en compte que si tens un accident i no has passat la ITV quan tocava, l’assegurança no se’n farà càrrec. Circular sense la certificació corresponent suposa un risc potencial per als ocupants del vehicle i per a la resta d’usuaris. Passa la ITV, circula amb seguretat.

infotransit

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat