Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

ORIENTAR AL CONDUCTOR

Comparteix a la teva xarxa social preferida:
Els senyals circumstancials  estan descrits a l'article 144 del Reglament General de Circulació (RGC). En l'ordre de prioritat a la via, són el segon grup de senyals en importància, per darrere  dels agents . Està format per senyals molt diversos –reflectants, lluminosos, de metall, formigó o plàstic...– que compleixen múltiples funcions: des dels petits captafars a la vora de la calçada a les barreres mòbils o els cons que delimiten carrils reversibles, addicionals o incorporacions , d'especial importància en la instal·lació de carrils especials, on s'utilitzen uns 90 cons per quilòmetre.

El RGC classifica aquests senyals circumstancials i d'abalisament en dos tipus diferents segons la utilitat: els dispositius de barrera i els de guia:

Dispositius de barrera
En aquest grup s'inclouen les barreres fixes i mòbils, els panells direccionals provisionals, les banderetes i els cons, els llums vermells fixos i els llums grocs. Són d'ús temporal o permanent, en funció de les circumstàncies que senyalitzen: el pas d'un tren, un transbordador de vehicles, desperfectes o obstacles a la calçada que impedeixin la circulació, com ara obres o un despreniment. Exceptuant els llums grocs, els altres són predominantment de color vermell i blanc.

Dispositius de guia

Són les fites, panells direccionals permanents, captafars, balises planes i cilíndriques i les barreres laterals. Tenen caràcter permanent i orienten i guien el conductor perquè circuli dins de la calçada i del carril. Senyalitzen les vores de la calçada, la presència de corbes i el sentit de la circulació. Són especialment útils en condicions de poca visibilitat (de nit, amb boira...). A més, el Reglament de Circulació també inclou els plafons de missatge variable entre els senyals circumstancials i de balisament.

Panells 'comodí'

Els panells de missatge variable també formen part del grup de senyals circumstancials. S'utilitzen per regular la circulació adaptant les normes a les circumstàncies canviants, i per informar els conductors de possible perills i de les recomanacions i normes que cal seguir en aquest tram. El contingut dels textos i els gràfics reproduïts a les pantalles pot ser molt divers (retencions, mal temps, restriccions a vehicles pesants, missatges de conscienciació, incendis...) i s'han d'ajustar sempre al que disposa el catàleg oficial de senyals de circulació. Com el seu nom indica, les normes i els missatges dels panells estan vigents de manera temporal, mentre duri la circumstància senyalitzada.

La jerarquia dels senyals

Hi ha una 'jerarquia' quan diversos senyals coincideixen i els seus missatges són contradictoris. Què hem de fer davant d'un semàfor en vermell si un agent fa pas? I si dos senyals del mateix grup es contradiuen, dos límits de velocitat diferents, per exemple? En aquest cas, caldrà obeir sempre la més restrictiva. Aquest és lordre de prioritat entre senyals:

  1. AGENTS
  2. CIRCUMSTANCIALS
  3. SEMAFORS
  4. VERTICALS
  5. MARQUES VIALS


dgt
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat