Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
  • Ets a:Inici
  • Notícies
  • Nota interpretativa del Servei Català del Trànsit sobre la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre.

Nota interpretativa del Servei Català del Trànsit sobre la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre.

Comparteix a la teva xarxa social preferida:


En data 14 de novembre de 2020, s’ha publicat al DOGC núm. 8271 la Resolució
SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, al
territori de Catalunya.

A l’apartat 2 de l’esmentada Resolució s’estableix que queda restringida l’entrada i sortida de
persones del territori de Catalunya i, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores
de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal, excepte per
aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixen per determinats motius
que s’esmenten a continuació. Entre aquests motius la lletra b) fa referència al compliment
d’obligacions institucionals o legals, la lletra c) a l’assistència a centres universitaris, docents i
educatius, la lletra d) esmenta al retorn al lloc de residència habitual o familiar, la lletra g) a les
actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, la lletra h) a renovacions de
permisos i documentació oficial, la lletra i) a la realització d’exàmens o proves oficials
inajornables, i la lletra k) a qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament
acreditada.

Així mateix, en l’apartat 14 de la resolució es precisa que les activitats docents s’han de dur a
terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla
d’actuació del PROCITAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de
prevenció i protecció de la salut.

Per tot això, s’estableixen els següents criteris interpretatius:

Les activitats formatives realitzades a Catalunya relacionades amb les activitats
empresarials i professionals del transport (CAP, formació inicial i contínua,
competència professional, consellers de seguretat) es poden desenvolupar amb
compliment estricte de les normes i protocols relatius a l’aforament, distància, ús de la
mascareta i higiene i neteja de les instal·lacions, i amb accés als cursos de forma
telemàtica quan aquesta sigui possible.

Els cursos per a conductors/ores que han perdut punts o que tenen una suspensió i/o
pèrdua de vigència del permís de conduir per sancions administratives o sentència
judicial es poden desenvolupar a Catalunya amb compliment estricte de les normes i
protocols relatius a l’aforament, distància, ús de la mascareta i higiene i neteja de les
instal·lacions.

Les activitats formatives pràctiques que desenvolupen les autoescoles han de complir
de forma estricta les normes i protocols de prevenció de la COVID-19. Durant la
realització de les pràctiques es considera justificat el creuament dels termes
municipals per fer l’ensenyament pràctic de la conducció.

Es consideren desplaçaments justificats els necessaris per assistir als centres de formació
esmentats en els tres paràgrafs anteriors.Barcelona, 19 de novembre de 2020


SCT
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat