Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
  • Ets a:Inici
  • Notícies
  • La DGT recorda com s'ha d'avançar a un ciclista a la carretera i quan no es pot fer

La DGT recorda com s'ha d'avançar a un ciclista a la carretera i quan no es pot fer

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Quan arriba el bon temps, és habitual veure a ciclistes circulant per carretera. Aquest tipus d'usuaris són considerats vulnerables, ja que en cas d'accident tenen major probabilitat de patir lesions d'elevada gravetat, de manera que cal complir amb una sèrie de preceptes quan circulem en un cotxe i els trobem al nostre pas.

El més habitual, ja sigui en carreteres urbanes o interurbanes, és que els automòbils busquin avançar a un ciclista o grup de ciclistes, ja que circulen a menys velocitat. Fora de poblat, el major risc per a realitzar aquesta maniobra es presenta a les carreteres convencionals per la seva tipologia, ja que es va a més velocitat, normalment són d'un carril per sentit i no sempre disposen de voral.


Com s'ha d'avançar a un ciclista o grup de ciclistes?

La normativa on es recull la correcta execució d'un avançament és el Reglament General de Circulació, Reial Decret 1428/2003 de 21 de novembre. Concretament està contemplat en els articles 85, 88 i 89 d'aquesta regulació.I en el cas dels ciclistes, com passa per exemple amb vianants, animals o vehicles de tracció animal, en essència es resumeix en què s'ha de complir una distància lateral mínima, per al que depenent de el tipus de via s'haurà envair el carril contrari.

A més, si és el cas es poden avançar encara que el tram no ho permeti, tot i que sempre s'ha de fer amb total seguretat.

Cal recordar que els ciclistes tenen permès circular en grup (Article 22 de la Llei de seguretat vial). Ja vagin individualment o en grup s'han de complir idèntics preceptes recollits en aquesta normativa.

Així mateix, com a norma general, els ciclistes sempre han de circular pel voral en carreteres interurbanes. Encara que si no existeix o no és transitable, poden utilitzar una part de la calçada o carril, sempre el mes pròxim possible al marge del mateix.

- Separació de 1,50 m: quan es realitzi l'avançament a la carretera convencional, un cotxe o un altre vehicle ha de guardar una distància lateral mínima de 1,50 m. I per a això pot envair el carril contrari, ja sigui parcial o totalment, comprovant prèviament que es donen les condicions perquè pugui realitzar la maniobra amb seguretat. (Article 85 de l'Reglament General de Circulació).
- En trams on no es permet l'avançament, es pot avançar un ciclista o grup d'aquests. I això és així perquè la normativa els tracta com a vehicles immobilitzats i obstacles, a causa que circulen a una velocitat molt inferior a la d'un cotxe: s'aplica també per exemple a vianants, ciclomotors o animals, entre d'altres. (Article 88 del Reglament General de Circulació)

De nou, en aquest cas cal envair part del carril contrari, el que s'ha de fer sempre després d'assegurar-nos que es pot realitzar la maniobra amb seguretat.

- En trams on sí es permet l'avançament: la maniobra s'ha de fer de nou sempre que sigui possible i envaint parcialment o totalment el carril contrari. (Article 89 del Reglament General de Circulació)

Sempre que no es compleixi el que exigeix ??en aquests tres preceptes, s'estarà cometent una infracció greu, fet que suposa 200 euros de multa. Però a més suposa la pèrdua de quatre punts del carnet, ja que "avançar posant en perill o entorpint a ciclistes" està entre les infraccions que resten punts.

La DGT recuerda cómo se debe adelantar a un ciclista en carretera y cuándo no se puede hacer
 

Però a més, una altra de les regles d'or que haurem de complir a l'aproximar-nos a ciclistes és la de baixar la velocitat. El que resulta lògic, a causa que sempre circulen a menys velocitat que un cotxe.

- Reduir la velocitat: en el cas de les vies convencionals sempre que ens aproximem a bicicletes que circulen o bé pel carril o bé pel voral, cal moderar la velocitat. També s'ha de complir en poblat. (Punts b) i f) de l'Article 46 de l'Reglament General de Circulació).

Incomplir aquesta norma està tipificat com a infracció greu o molt greu, depenent de la velocitat a la qual es circuli. Suposaria 200 o 500 euros de sanció respectivament.

Tot això es tradueix en que per avançar un ciclista, primer s'ha de reduir la velocitat i que només podrem avançar quan les condicions permetin fer-ho sense incrementar massa la mateixa.


Quan no s'ha d'avançar a un ciclista?

La DGT recuerda cómo se debe adelantar a un ciclista en carretera y cuándo no se puede hacer
 

Atenent al que recull el codi de circulació, la DGT recorda les situacions en què no es pot mai avançar a un ciclista. En totes elles el sentit comú és el millor company.

- Si circulen altres cotxes o vehicles en sentit contrari. Atès que per avançar a ciclistes cal complir amb una separació mínima, sempre s'envaeix el carril contrari, de manera que sempre s'haurà d'esperar a que el carril estigui completament lliure per fer-ho. És a dir, que s'ha de realitzar sempre que no s'obligui els mateixos a frenar bruscament o realitzar una maniobra evasiva.

- Si no hi ha visibilitat. Ja que l'avançament implica sempre assegurar-se que no s'aproximen altres vehicles pel carril contrari, si no es pot comprovar, no es pot avançar. Això es pot produir per exemple en un canvi de rasant o en un revolt. En qualsevol dels casos en què no es tingui visibilitat s'haurà d'esperar després del ciclista fins que sigui possible comprovar que pot realitzar-se l'avançament.

- No es pot respectar la distància de seguretat. En aquells trams on no es pugui complir aquest precepte tampoc es podrà sobrepassar a un ciclista. Novament caldrà esperar fins que el tram permeti mantenir aquesta distància mínima de 1,50 m.

No es podrà superar el límit més enllà de 20 km / h per avançar a ciclistes

La DGT recuerda cómo se debe adelantar a un ciclista en carretera y cuándo no se puede hacer
 

A la bateria de novetats que la DGT ha preparat per a aquest any s'inclourà previsiblement l'obligació de reduir la velocitat en un mínim de 20 km / h respecte al límit màxim de la via a l'hora d'avançar a un ciclista.

Aquest canvi modificarà el Reglament de circulació obligant així a complir dues exigències a l'hora de superar a ciclistes: la distància mínima i fer-ho a una velocitat com a mínim inferior a 20 km / h a al límit.En Motorpasión 

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat