Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
  • Ets a:Inici
  • Notícies
  • La CE vol que l'alumne del CAP amb 280 hores de formació pugui conduir un vehicle de les classes D i D + E als 21 anys

La CE vol que l'alumne del CAP amb 280 hores de formació pugui conduir un vehicle de les classes D i D + E als 21 anys

Comparteix a la teva xarxa social preferida:


Encara  es tracta d'un projecte de modificació de la Directiva 2003/59 reguladora de la Formació CAP.

L'objectiu general d'aquests canvis seria actualitzar i aclarir les normes relatives a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de camions i autobusos, amb el propòsit d'elevar els estàndards de seguretat viària i facilitar la mobilitat dels conductors professionals.
 
Una de les modificacions proposades implicaria la reforma de l'Article 4 de la Directiva 2006/126 / CE (sobre el permís de conducció) i, de passada, del nostre Reglament General de Conductors. Aquest article versa sobre les edats mínimes per conduir els vehicles pesats.
 
No canviarien les edats mínimes com a tals: per a les categories C1 i C1 + I, 18 anys; per a les categories Cy C + I, 21 anys; per a les categories D1 i D1 + E, 21 anys i per a les categories D i D + I, 24 anys.
 
Però s'introduiria un apartat nou (el número 7) que necessita clarament quan i en quines condicions s'han d'aplicar les edats mínimes previstes a la Directiva 2003/59 / CE (relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera).
 
La principal novetat al respecte seria la possibilitat que un alumne del CAP que optés per la formació ordinària o completa (280 hores) pogués accedir a la conducció de vehicles de les categories D i D + I amb 21 anys i no amb 24, com fins ara.
 
Transposició a la legislació espanyola

El Reial Decret regulador del CAP (1032/2007), en el seu article 5, estableix les següents edats mínimes per accedir a la formació: C o C + E, 18 anys; D1 o D1 + E, 18 anys; D o D + I, 18 anys (sempre que els vehicles circulin prestant serveis de transport regular de viatgers el trajecte no superi els 50 quilòmetres, a partir dels 18 anys); D o D + I, 21 anys.

No obstant això, el Reglament general de conductors disposa en el seu article 4 les següents edats mínimes:

C1, 18 anys; C1 + I, 18 anys; C, 21 anys; C + I 21 anys; D1, 21 anys; D1 + I, 21 anys; D, 24 anys; D + I, 24 anys. I la DGT s'ha oposat sistemàticament a harmonitzar aquestes edats mínimes amb les de la formació del CAP.

És difícil que, amb aquestes condicions, ningú cursi la formació ordinària del CAP per als permisos D o D + I, amb 21 anys, ja que no pot obtenir aquest tipus de permís abans dels 24. De fet, no hi ha hagut fins ara aspirants d'aquesta edat que facin un curs de les esmentades característiques a Espanya. El mateix esdevé amb el CAP del C, del D o del D + I. El canvi proposat per Brussel·les aplanaria aquesta dificultat, en distingir nítidament entre la formació ordinària i l'accelerada.

Novetats a la formació
 
La Comissió també vol modernitzar la formació dels conductors professionals, amb un especial èmfasi en la seguretat viària i en la conducció eficient. En paraules de la comissària de Transports, Violeta Bulc, "Es necessita un nou impuls, si volem assolir l'objectiu estratègic d'Europa de reduir a la meitat el nombre de morts a la carretera per 2020. Una millor educació i una millor formació tenen un impacte positiu en la seguretat viària ".
 
Com a mostra d'aquesta voluntat, s'ha proposat una altra redacció de l'article 7, que versa sobre la formació contínua. Així es pot llegir en el projecte de reforma: "Haurà sempre incloure almenys una matèria relacionada amb la seguretat viària i cobrir una sèrie de temes diversos. Les matèries de formació tindran en compte les necessitats de formació específiques de les operacions de transport efectuades pel conductor i l'evolució de la legislació pertinent i de la tecnologia ".

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat