Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
Infraccions que treuen punts

Infraccions que treuen punts

Pots perdre punts per qualsevol dels motius següents:

Superar el límit de velocitat

 

Pèrdua de 3 punts

 • Fer canvis de sentit incomplint la Llei de seguretat viària.
 • Conduir sense cinturó de seguretat ni sistemes de retenció infantil.
 • Conduir sense casc o amb casc no homologat.
 • Conduir utilitzant auriculars o altres dispositius que disminueixin l’atenció.   
 • Conduir utilitzant manualment el mòbil o manipulant el navegador o GPS.
 • Conduir vehicles utilitzant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres

Pèrdua de 4 punts

 • Conduir amb el permís suspès o tenint prohibit l’ús del vehicle que es condueix.
 • Conduir un vehicle sense el permís o la llicència adequada.
 • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,25 i fins a 0,50 mg/l d’aire espirat (entre 0,15 i 0,30 mg/l per als professionals i titulars d'un permís amb menys de dos anys d’antiguitat).  
 • Llençar objectes perillosos a la via (que puguin provocar incendis, accidents...) o obstaculitzar la circulació.
 • No respectar les prioritats de pas i no aturar-se davant un stop o semàfor en vermell. No respectar els senyals de l’agent de trànsit.
 • Avançar posant en perill els que circulen en sentit contrari o en circumstàncies de visibilitat reduïda.  
 • Avançar posant en perill o destorbant els ciclistes.
 • No respectar la distància de seguretat amb el vehicle del davant.
 • Fer la maniobra de marxa enrere en autopistes i autovies.

Pèrdua de 6 punts

 • Conduir amb una taxa d’alcohol de més de 0,50 mg/l, o sota els efectes de drogues i estimulants (0,30 mg/l per a professionals i titulars d'un permís amb menys de dos anys d’antiguitat).  
 • Negar-se a passar la prova d’alcoholèmia o de drogues i substàncies estupefaents.
 • Circular en sentit contrari.
 • Conduir de forma temerària o participar en curses de vehicles no autoritzades.
 • L’excés en més del 50% dels temps de conducció o la minoració en més del 50% dels temps de descans, quan es tracta d’un transportista.
 • Alterar el funcionament del tacògraf o limitador de velocitat.
 • Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radars o cinemòmetres o qualssevol altres mecanismes encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit.
La pèrdua de punts es produeix per sanció ferma en via administrativa per infraccions greus i molt greus que comportin pèrdua de punts.

No es poden perdre per acumulació d’infraccions en un mateix dia més de 8 punts, excepte que es produeixi una infracció molt greu, cosa que significarà la pèrdua total de punts que correspongui:

Infraccions molt greus
1No respectar els límits de velocitat establerta reglamentàriament, d'acord amb el que recull l'Annex IV.
2Circular en un tram a una velocitat mitjana superior als límits establerts reglamentàriament, d'acord amb el que recull l'Annex IV.
3La conducció per les vies objecte d'aquesta Llei havent ingerit begudes alcohòliques amb taxes superiors a les que s'estableixin reglamentàriament, i, en qualsevol cas, la conducció sota els efectes d'estupefaents, psicòtrops, estimulants i qualsevol altra substància d'efectes anàlegs.
4Incomplir l'obligació de tots els conductors de vehicles de sotmetre's a les proves que s'estableixin per a la detecció de possibles intoxicacions d'alcohol, estupefaents, psicòtrops, estimulants i d'altres substàncies anàlogues, i la dels altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de circulació.
5La conducció temerària.
6La circulació en sentit contrari a l'establert.
7Participar en competicions i curses de vehicles no autoritzades.
8Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.
9L'excés en més del 50% en els temps de conducció o la minoració en més del 50% en els temps de descans que estableix la legislació sobre transport terrestre.


Nota: La pèrdua de punts únicament es produirà quan el fet del qual deriva la detracció de punts es produeix amb motiu de la conducció d’un vehicle per conduir el qual s’exigeix autorització administrativa. El crèdit de punts és únic per a totes les autoritzacions administratives de què sigui titular el conductor.
 
Comparteix a la teva xarxa social preferida:
Informa´t
Què és el permís per punts?
Infraccions que treuen punts
Vull recuperar punts
He perdut tots els punts
Sóc conductor novell
On es recuperen els punts o el permís?
Tipus de curs
Legislació
Procediment de pèrdua de vigència
Acreditació conductor professional


Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

 

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat