Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
 • Ets a:Inici
 • Notícies
 • ELS SISTEMES ADAS evitarien el 40% DELS SINISTRES VIALS i el 29% de les VÍCTIMES

ELS SISTEMES ADAS evitarien el 40% DELS SINISTRES VIALS i el 29% de les VÍCTIMES

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Projecte VIDES (Seguretat Viària & ades) desenvolupat per Bosch i FESVIAL

Des de l'àmbit preventiu, els sistemes ADAS actuen sobre les principals causes dels accidents de trànsit: distraccions, fatiga i somnolència i velocitat.

El sistema d'Alerta de col·lisió frontal podria evitar a Espanya que es produïssin 30.206 accidents a l'any per col·lisions frontals i frontolaterals i 40.971 víctimes.

Per millorar la seguretat viària, Bosch i FESVIAL recomanen focalitzar els esforços en afavorir l'accés i ús dels ADAS especialment en els conductors joves i grans.


Diferents estudis científics avalen l'efectivitat dels sistemes ADAS, arribant a estimar que, si tots els vehicles tinguessin instal·lats aquests sistemes, es podrien prevenir -o mitigar- aproximadament el 40% de tots els sinistres de trànsit, el 37% de totes les lesions de consideració i el 29% de totes les morts relacionades amb els sinistres vials.

Aquesta informació es desprèn de el Projecte VIDES (seguretat viària i ades) desenvolupat per Bosch i FESVIAL. VIDES té com a principal missió facilitar a la societat el coneixement i informació sobre les característiques i funcions de les tecnologies que s'engloben dins dels sistemes d'ajuda a la conducció, denominats ADAS (Advanced Driver Assistance Systems per les seves sigles en anglès) en els vehicles, com a elements de seguretat que contribueixen a prevenir sinistres i víctimes de trànsit, i que milloren la mobilitat.

"El propòsit de el Projecte VIDES és investigar les característiques, funcions, coneixement i normativa dels ADAS, per posar en valor aquestes noves tecnologies aplicades a la conducció, afavorint la seva usabilitat i accés per part dels usuaris i, sobretot, per contribuir a la millora de la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat ", ha declarat Lorenzo Jiménez, responsable de Màrqueting Mobility Solutions de Bosch a Espanya. VIDES és un projecte de "llarg recorregut", de al menys tres anys, en què Bosch pretén continuar innovant i acostant aquests sistemes a la societat, destaca Jiménez.

Els primers estudis de el Projecte VIDES són una anàlisi documental i legislatiu sobre l'estat de l'art dels sistemes ADAS i la seva influència en la seguretat viària, i un estudi epidemiològic per analitzar els ADAS que en major mesura contribueixen a la reducció de l'accidentalitat, mortalitat i lesivitat viària.

La literatura científica analitzada corrobora que els ADAS són sistemes de gran utilitat que faciliten la conducció i la fan més segura, contribuint a evitar que es produeixin accidents i víctimes de trànsit.

La Unió Europea (UE) ha aprovat una sèrie de dispositius ADAS * que hauran de ser equipats obligatòriament, a partir de juliol de 2022, en els vehicles europeus, diferenciant dues fases, l'obligatorietat en l'homologació d'un nou model i, posteriorment, en la matriculació d'un vehicle nou. S'espera que aquestes mesures contribueixin a salvar a la UE més de 25.000 vides i evitin al menys 140.000 lesions greus d'aquí a 2038. Això contribuirà també a l'objectiu a llarg termini de la UE d'aproximar-se a zero víctimes mortals i ferits greus d'aquí a 2050 ( «visió zero»), comenta Jiménez, un objectiu en el qual també Bosch, està treballant intensament.

"Segons els primers resultats obtinguts de l'estudi documental i legislatiu, podem afirmar que, des del punt de vista preventiu, actuen sobre les principals causes dels accidents de trànsit: distraccions, fatiga i somnolència i velocitat. Per això, s'estima que aquests sistemes reduiran substancialment la probabilitat de patir un accident, minimitzaran la gravetat de les lesions ocasionades o evitaran la mort ", afirma Ignasi Lijarcio, Director de Projectes de Fesvial.

Hi ha dos grups clau de conductors, els joves i la gent gran, sobre els quals Bosch i FESVIAL, basant-se en les evidències científiques obtingudes, recomanen focalitzar els esforços per afavorir el seu accés i ús als ADAS. La seva implementació en els dos grups pot suposar millores considerables per la seva seguretat en la conducció.

En el cas dels conductors més joves, els ADAS poden contribuir a enfortir el compliment de la norma. Incloure formació específica sobre ADAS quan estan obtenint el permís de conduir, afavoreix que els utilitzin de forma òptima, tot i que els joves tinguin menor nivell d'acceptació d'aquests sistemes pel cost addicional que poden suposar o per sobreestimar les seves pròpies capacitats com a conductors .

"En el cas dels conductors de més edat, els ADAS són de gran utilitat, sobretot aquells que proporcionen assistència i ajuda en situacions crítiques de conducció. Al contrari que els joves, els conductors grans tenen major nivell d'acceptació d'aquests sistemes, encara que tenen major dificultat per conèixer el seu funcionament amb el que és important promoure accions de divulgació i formació específiques ", destaca Lijarcio.

Estudi epidemiològic: anàlisi dels ADAS i l'accidentalitat

Pel que fa a l'estudi epidemiològic podríem afirmar que l'actuació en els vehicles de sistema d'Alerta de col·lisió frontal podria evitar a Espanya 30.206 accidents a l'any per col·lisions frontals i frontolaterals i 40.971 víctimes. La dada es desprèn de l'anàlisi epidemiològica que Bosch i Fesvial s'han realitzat sobre l'aportació que els ADAS poden tenir en la reducció de la sinistralitat, amb un enfocament metodològic totalment innovador.

Per a la seva anàlisi s'han vinculat els ADAS a les circumstàncies vials que apareixen en el FODA (Format d'Obtenció de Dades en Accidents) i que concorren en els accidents, com ara tipologies d'accident, situacions en què té lloc, comportament dels usuaris de la via, etc.,

L'anàlisi permet establir aquells ADAS que actuarien en els accidents que es produeixen amb més freqüència, en els accidents que provoquen un major nombre de víctimes i en els accidents que presenten les majors taxes de letalitat, i així mateix, comparar-lo amb el calendari europeu que estableix la implantació obligada de determinats sistemes d'assistència a l'conductor. "Es tracta d'un enfocament nou que permet determinar quins sistemes són prioritaris per reduir la sinistralitat i lesivitat viària en determinades situacions", ha explicat Lijarcio.

Els ADAS més afectius per evitar sinistres que es produeixen amb més freqüència són:

• Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car
• Alerta de canvi involuntari de carril / Assistent de manteniment al carril
• Frenada automàtica d'emergència vianants i ciclistes / Alerta d'atropellament a vianants i ciclistes (àmbit urbà i interurbà a bicicletes)
• Control de creuer adaptatiu

Els ADAS més afectius per reduir el nombre de víctimes en els sinistres són:

• Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car
• Alerta de canvi involuntari de carril / Assistent de manteniment al carril
• Control de creuer adaptatiu
• Assistent en creus
• Frenada automàtica d'emergència vianants i ciclistes / Alerta d'atropellament a vianants i ciclistes (àmbit urbà i interurbà a bicicletes)
• Sistema de detecció de senyals
• Limitació intel·ligent de velocitat

Els ADAS més afectius per evitar una alta letalitat (percentatge de morts) en els sinistres són:

• Limitació intel·ligent de velocitat
• Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car
• Alerta de canvi involuntari de carril / Assistent de manteniment al carril
• Notes de conductor en sentit contrari
• Enllumenat en corba
• Sistema de detecció de la fatiga

Els ADAS prioritaris seleccionats en l'estudi coincideixen pràcticament en la seva majoria amb els establerts en el calendari europeu d'ADAS obligatoris a partir del juliol 2022. No obstant això, els següents ADAS actuen sobre circumstàncies d'elevat risc vial i no es troben recollits en el calendari.

• Control de creuer adaptatiu
• Sistema de detecció de senyals
• Enllumenat en corba
• Notes de conductor en sentit contrari
• Assistent en creus

A més, s'ha analitzat en quina mesura l'actuació conjunta dels ADAS considerats com a prioritaris ajudarien a reduir significativament els accidents produïts per una determinada circumstància. Els resultats mostren que l'actuació combinada de diversos ADAS contribueix a reduir l'accidentalitat i la lesivitat associada.


ADAS ADAS d'actuació combinada

(Coincidència de circumstàncies associades superior al 40%)

 • Encesa de llums automàtic 
 • Canvi automàtic de llum de carretera / encreuament
 • Control pressió de pneumàtics Control de creuer adaptatiu Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car
 • Limitació intel·ligent de velocitat Sistema de detecció de senyals
 • Control de creuer adaptatiu Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car
 • Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car Control de creuer adaptatiu 
 • Frenada automàtica d'emergència vianants i ciclistes / Alerta d'atropellament a vianants i ciclistes (àmbit urbà i interurbà a bicicletes)
 • Alerta de canvi involuntari de carril / Assistent de manteniment al carril Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car 
 • Sistema de detecció de la fatiga
 • Sistema de detecció d'angle mort Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car (??? per col·lisió lateral) 
 • Sistema de detecció de senyals Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència Car to Car 
 • Enllumenat en corba Limitació intel·ligent de velocitat
 • Notes de conductor en sentit contrari Alerta de col·lisió frontal / Frenada Automàtica d'Emergència


Bosch i FESVIAL van a desenvolupar el Projecte VIDES com a impuls i suport a el sector automobilístic i als governs per avançar cap a l'objectiu "zero accidents de trànsit" i la consecució real de el vehicle automatitzat. De la mateixa manera, facilitarem a la ciutadania la comprensió i millor usabilitat dels ADAS amb les màximes garanties.

(*) Llistat de sistemes ADAS aprovat per la UE per 2022:
1. Frenada automàtica d'emergència per a turismes
2. Sistemes de manteniment de carril per a turismes
3. Detecció de marxa enrere per a tots els vehicles
4. Assistent intel·ligent de velocitat per a tots els vehicles
5. Detector de fatiga i atenció per a tots els vehicles
6. Avisador de cinturó en places del darrere per a turismes
7. Sistemes d'informació de l'angle mort per a camions i autobusos
8. Control de la pressió de pneumàtics per a tots els vehicles
9. Event data recorder per a tots els vehicles
10. Actualitzacions de requisits de les proves de xoc per a turismes

Fesvial

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat