Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

Com renovar el carnet de conduir

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Renovar el carnet de conduir és un tràmit que tot conductor ha de dur a terme en diverses ocasions al llarg de la seva vida. Els requisits, els procediments, la documentació que cal aportar a l'hora de renovar el permís de conduir constitueixen dubtes freqüents sobre aquest tràmit.

En els últims anys, la DGT ha simplificat alguns dels procediments més comuns per agilitzar la renovació del carnet de conduir. Anem a repassar a continuació els aspectes essencials d'aquest assumpte tan burocràtic com, en el fons, senzill. L'única cosa que cal tenir en compte és que té alguns racons, però no és res que sigui com per espantar-se.

Per començar, cal tenir en compte que tot permís de conduir està subjecte a una vigència, i que aquesta vigència depèn que el conductor no hagi perdut tots els punts i que mantingui els requisits que s'exigeixen per a rebre'ls. A més, si en el moment de renovar el carnet de conduir el titular del permís de conduir pateix una malaltia o una discapacitat que es pugui agreujar amb el pas el temps, la vigència del seu nou permís podria es redueixi de manera preventiva.
 
En general, les vigències dels permisos de conduir són els que mostra la següent taula. S'estructuren bàsicament pel tipus de vehicle que podem conduir i per l'edat de l'conductor.

 

PERMISOS  CONDUIR
 CLASSES
AM, A1, A2, A, B

PERMISOS  CONDUIR
 CLASSES
BTP, C1, C1+E, C, C+E,
D1, D1+E, D Y D+E

EDAT  CONDUCTOR
INFERIOR A 65 ANYS

Cada 10 ANYS

Cada 5 ANYS

EDAD  CONDUCTOR
IGUAL O SUPERIOR A 65 ANYS

Cada 5 ANYS

Cada 3 ANYS

Podem renovar el permís de conduir fins a tres mesos abans que ens caduqui, i això no suposa perdre dies de vigència ja que la nova data de renovació comptarà a partir de la data de vigència que ja teníem. Per exemple, si el meu carnet de conduir caduca l'1 d'abril de 2015 i jo m'ho renovo avui, 22 de gener de 2015, la nova data de validesa de la meva renovat carnet de conduir serà l'1 abril de 2025, no el 22 de gener de 2025.

En l'actualitat, una vigència caducada es pot renovar sense més tràmits que els habituals. Fins a 2009 era necessari tornar a passar pels exàmens de trànsit, tant en la teoria com en la pràctica (prova de control de coneixements i prova de control d'aptituds i comportaments), però avui en dia ja no s'exigeix aquest pas.

Renovar el carnet de conducir - Jefatura Provincial de Tráfico

No es pot renovar el carnet de conduir si ...

a) Un jutge ha resolt la nostra privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors.

b) Un jutge o l'Administració ens han suspès, de forma cautelar o definitiva, el permís de conduir.

Quina documentació cal?

Depèn de com renovem el carnet de conduir, necessitarem uns o altres documents. En l'actualitat es pot renovar el permís de conduir en un Centre de Reconeixement Mèdic i en la Prefectura de Trànsit. També la documentació requerida serà diferent en el cas d'un conductor estranger que renova el seu permís de conduir espanyol, i en el cas d'un ciutadà espanyol resident a l'estranger que vagi a renovar el seu permís de conduir espanyol.

Renovació al Centre de Reconeixement Mèdic (no a la Direcció de Trànsit)

Renovar el Carnet de Conducir - Centro de Reconocimiento Médico

Per renovar el carnet de conduir en un Centre de Reconeixement Mèdic ens demanaran que acreditem la nostra identitat i residència amb el DNI o passaport original i en vigor.

En el cas dels ciutadans estrangers comunitaris, els demanaran l'autorització de residència o Document d'identitat del seu país o passaport, juntament amb el Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers per a estrangers comunitaris. En el cas dels ciutadans estrangers no comunitaris, l'Autorització de residència per a estrangers no comunitaris. Tota aquesta documentació ha de ser l'original (no són vàlides fotocòpies) i ha d'estar en vigor en el moment de presentar-la.

A partir d'aquí, i després del corresponent pagament d'una taxa de 24,10 euros (dada actualitzat al febrer de 2020), se'ns fa una foto, cal signar la sol·licitud de pròrroga del permís de conduir, i se'ns practica una exploració mèdica per a la remissió telemàtica a Trànsit de l'Informe d'Aptitud Psicofísica.

Renovació a la Prefectura de Trànsit (a més de passar pel Centre de Reconeixement Mèdic)

Teléfono

Avui dia, la renovació a través de la Prefectura de Trànsit està pensada perquè no la faci ningú. Amb caràcter general, segueix sent possible renovar el carnet de conduir a la Prefectura de Trànsit, però no obtenim cap avantatge per fer-ho d'aquesta manera, a l contrari. A Trànsit ens demanaran:

 • Una sol·licitud escrita en un imprès oficial com aquest: castellà, català, basc, gallec.
 • La coneguda taxa de 24,10 euros.
 • L'Informe d'Aptitud Psicofísica telemàtic comunicat al Registre de Conductors per un Centre de Reconeixement de Conductors.
 • El DNI, passaport o targeta de residència, en vigor.
 • Una foto actual de 32 x 26 mm, en color.
 • Un taló-foto que es troba a la mateixa Prefectura, degudament signat.


Conclusió: surt més a compte renovar el carnet de conduir al Centre de Reconeixement Mèdic. Total, igualment hem de passar per allà a que ens aprovin el Certificat i l'enviïn a Trànsit ...

Renovar el permís de conduir des de l'estranger

Renovar El Carnet De Conducir

En el cas d'espanyols pel món, la DGT recomana cursar les renovacions del permís de conduir de través de les representacions diplomàtiques o consulars, però també poden tramitar-se a través de qualsevol Prefectura de Trànsit, enviant la següent documentació:

Taló-foto emplenat i signat, amb una foto de 32 x 26 mm, en color. Es pot sol·licitar a la representació diplomàtica o consular.

Informe d'aptitud psicofísica expedit per un metge de el país on es trobi l'interessat i visat per la missió diplomàtica o oficina consular d'Espanya, amb una fotografia recent de sol·licitant. Haurà d'especificar l'aptitud per a la conducció.

Còpia de el resguard del pagament de la taxa de 24,10 euros. El pagament es pot realitzar per internet o per transferència (amb despeses a compte de l'sol·licitant) al compte de la Prefectura Central de Trànsit (2100 5731 7602 0020 4028, IBAN: ES29 2100 5731 7602 0020 4028, SWIFT: CAIXESBBXXX). A la transferència cal anotar, per aquest ordre: DNI, cognoms i nom, "Taxa de renovació permís de conduir".

Renovar el carnet sent estranger a Espanya
 
 

Renovar El Carnet De Conducir

Els ciutadans comunitaris amb residència legal a Espanya des de fa 2 anys (a comptar des del 19 de gener de 2013), el període de validesa del permís de conducció sigui indefinit o amb un termini de vigència superior a 15 anys per a permisos de el Grup 1 ( AM, A1, A2, a, B i B + i) o un termini superior a 5 anys per a permisos de el Grup 2 (BTP, C1, C1 + i, C, C + i D1, D1 + e, d, d + I), han de renovar el seu carnet de conduir des del 19 de gener de 2015. els qui hagin obtingut la residència més tard d'aquesta data han de renovar-lo als dos anys de l'obtenció de la residència.

En aquests casos, s'ha de demanar cita prèvia a la seu electrònica de la DGT o bé a través del número de telèfon 060. En el dia de la cita cal aportar la següent documentació:

 • Acreditació d'identitat i residència: DNI, NIE o passaport en vigor i qualsevol altre mitjà de prova que li sol·liciti la Direcció de Trànsit per acreditar la residència.
 • Permís de conduir (original i còpia).

La persona que atengui el resident li sol·licitarà un número de telèfon o un correu electrònic per posar-se en contacte amb el ciutadà quan l'autoritat expedidora el permís verifiqui que aquest permís és vàlid. Un cop comprovat, Trànsit donarà una nova cita el sol·licitant, i a partir d'aquest moment el sol·licitant haurà d'acudir a un Centre de Reconeixement Mèdic de Conductors perquè li expedeixin el certificat d'aptitud psicofísica.

El dia de la segona cita serà necessari aportar la següent documentació:

 • Fotografia actual de 32 x 26 mm
 • Taló foto, que es facilitarà a les Direccions de Trànsit, emplenat i signat.
 • Sol·licitud en imprès oficial que es facilitarà a les Direccions de Trànsit i al web de la DGT
 • Justificant de l'pagament de la taxa de renovació (24,10 euros)


Renovar el carnet de conduir pagant menys

Renovar El Carnet De Conducir

 1.  

En cas de canvi de domicili, només cal comunicar a Trànsit el nou domicili. És gratuït.


D'altra banda, les taxes de renovació de l'permís de conduir són reduïdes en dos supòsits (dades revisades al febrer de 2020):

Quan el conductor és major de 70 anys, que no paga taxa.

Quan s'imposa una vigència inferior a la normal a causa de causes mèdiques, i llavors els imports de les taxes segueixen el següent esglaonat:

Fins a 4 anys: 19,30 euros

Fins a 3 anys: 14,50 euros

Fins a 2 anys: 9,70 euros

Un any o menys: 4,90 euros


https://www.motorpasion.com/seguridad/como-renovar-permiso-conducir-rimotorpasion.com

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat