Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
  • Ets a:Inici
  • Notícies
  • Canvis en la normativa que regula els centres de sensibilització i reeducació viària

Canvis en la normativa que regula els centres de sensibilització i reeducació viària

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

El Reial decret-llei 5/2023, de 28 de juny, estableix un nou sistema d’autorització administrativa per als centres de sensibilització i reeducació viària. Per implementar-lo s’han d’adoptar un seguit de mesures de l’àmbit jurídic, informàtic, organitzatiu i de recursos humans i materials que garanteixin la correcta prestació del servei. A més, és imprescindible mantenir la qualitat pedagògica del programa formatiu que s’aplica, que és la principal garantia d’eficàcia del procés d’educació i sensibilització.   

El Servei Català de Trànsit (SCT), que exerceix a Catalunya la competència executiva en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, és l’òrgan competent per:

    1. Tramitar i resoldre les sol·licituds d’autorització administrativa
    2. Trametre les sol·licituds per a la modificació, renovació, extinció i declaracions de nul·litat, lesivitat i pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives.
    3. Efectuar les inspeccions i auditories als centres de sensibilització i reeducació viària i si s’escau, tramitar els expedients sancionadors incoats contra aquests centres a Catalunya.

D’altra banda, cal garantir els drets de la ciutadania, que ha de poder participar en aquests cursos en els termes que estableix la normativa de trànsit i seguretat viària. Per aquest motiu es continuaran oferint els cursos programats i aprovats pel Servei Català de Trànsit fins al 31 de desembre de 2023, en el marc del règim de concessió anterior i emparats per l’ordre de continuïtat del servei adoptada per la resolució del Director del Servei Català de Trànsit de 31 de maig de 2023. En aquesta Resolució s’estableix que la vigència de l’ordre de continuïtat s’estén, en el cas que la Llei estableixi l’obligatorietat de desenvolupar cursos en una modalitat diferent de la concessió, fins que l’SCT disposi dels recursos necessaris per a la prestació del servei.

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat