Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

BONES PRÀCTIQUES EN LES AUTOESCOLES

Comparteix a la teva xarxa social preferida:
 
L'autoescola és el lloc on s'imparteixen els coneixements necessaris perquè els aspirants a obtenir el carnet esdevinguin conductors aptes.

Des de la Direcció General de Trànsit posem a disposició dels ciutadans informació rellevant per facilitar l'elecció d'autoescola, buscant potenciar una formació que redundi en la millora de la seguretat viària.

 

QUÉ HAS DE DEMANAR A LA TEVA AUTOESCOLA?

COCHEUna formació de qualitat que et permeti adquirir els coneixements necessaris per enfrontar-te als reptes de la circulació amb seguretat.

El principal objectiu de la formació ha de ser preparar bons conductors.

D'aquesta manera, els aspirants al permís de conducció circulareu, un cop superat l'examen, de forma segura, eficient i responsable.
Per a això és necessària una formació integral, tant teòrica com pràctica, que englobi, almenys:

 • Conscienciació i seguretat viària.
 • Autoavaluació d'aptituds i comportaments.
 • Coneixement de les normes i senyals de circulació.
 • Maneig del vehicle.
 • Circulació per vies obertes al trànsit general

 
ABANS DE LA FORMACIÒ

L'escola ha de facilitar, a través de la pàgina web, en format paper o presencialment, la següent informació:

 • Horaris.
 • Tarifes i el que inclouen.
 • Programa d'ensenyament: conèixer en què consistirà la formació que es rebrà.
 • Contracte d'ensenyament: coneixement de drets i obligacions que s'assumeixen per l'alumne i per l'escola. Coneix-per endavant per poder llegir
 • detingudament totes les clàusules, així com exigir una còpia del mateix un cop signat.
 • Assessorament sobre el tipus de vehicle necessari per conduir amb cada classe de permís.
 • Durada de les classes pràctiques.


Per complementar aquesta informació, pots conèixer les estadístiques de resultats de l'autoescola a la pàgina web de la DGT www.dgt.es

FORMACIÓ TEÒRICA

Una correcta formació teòrica repercutirà en la formació pràctica i, per tant, en una conducció més segura.

És important assistir a les classes teòriques presencials o on-line, on hauries tractar, almenys, els següents continguts en 20 hores de formació:
 • La importància de la seguretat viària i la conscienciació.
 • Documentació.
 • Normes de circulació i enllumenat.
 • Senyalització.
 • Velocitat.
 • Conducció preventiva i eficient.
 • Maniobres.
 • Mecànica i manteniment del vehicle.
 • Seguretat activa i passiva.
 • Comportament en cas d'accident

 

teorico

Els horaris de les classes teòriques han d'estar exposats en lloc visible, i en aquest horari ha d'estar disponible un professor que les imparteixi, hi hagi alumnes o no.

Has de tenir a la teva disposició un calendari amb les classes teòriques a què puguis assistir, juntament amb el tema que es tractarà en aquesta classe. Els centres hauran de comptar amb materials didàctics per al professor i els alumnes per a la impartició de les classes, valorant:

 • La disposició de materials propis adaptats al professor i als continguts que es van a explicar.
 • L'ús de noves tecnologies, en la mesura que faciliten la formació.

El professor ha de promoure la participació activa de l'alumne a classe, no limitar-se a l'explicació teòrica i seguir la seva evolució per orientar-lo. Com alumne has d'assistir a aquestes classes per aprendre i plantejar-te els tests com una eina d'autoavaluació. Per això, l'adequat és realitzar-los una vegada que has rebut la formació.

FORMACIÓ PRÀCTICA

Abans d'anar a examen has de comprovar si estàs preparat. Confia en el professor per prendre la decisió.

L'autoescola ha de facilitar-te la programació de les classes pràctiques, és a dir, quins continguts es donaran durant la formació i amb quin objectiu.

Cada alumne té el seu nivell previ i ritme d'aprenentatge. El professor ha de valorar en cada cas la formació necessària.

Des de la DGT recomanem una durada mínima de les classes pràctiques de 45 minuts. I que es realitzin en tot tipus de vies, per enfrontar-te a les diferents dificultats possibles.

Cal que les autoescoles ofereixin un professor ben format, actualitzat i amb l'empatia necessària per adaptar-se a les necessitats de cada alumne. És important que se't pugui assignar un altre en cas necessari.

El professor ha de seguir la teva evolució i orientar-te en la formació, fent-te partícip del teu procés d'aprenentatge. Hi ha aplicacions per al seguiment de la formació d'alumnes, amb accés a la informació tant per al professor com per a l'alumne.

 

cuadernos

DESPRES DE L'EXAMEN
En cas de suspendre, pregunta al teu professor en què has fallat i com millorar-lo. És important que les classes que s'imparteixin per al nou examen s'orientin, fonamentalment, a les mancances manifestades en el mateix.


DESCARREGAR  AQUI

DGT
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat