Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

112

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

El telèfon 112 és un servei d'atenció de trucades d'urgència. Es tracta d'un servei a la ciutadania basat en els valors de compromís i responsabilitat amb la societat i el territori. Aquest model està enfocat a l’avenç socioeconòmic i tecnològic sense deixar de banda l’eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental
 

L'organisme encarregat de prestar aquest servei d'atenció de trucades d'urgència és un ens públic, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.


El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya –CAT112– és una entitat pública gestionada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i que, per tant, comparteix els objectius comunitaris del Govern de Catalunya.


El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya centralitza totes les trucades urgents per tal que qualsevol persona pugui sol·licitar els serveis públics d'emergències sanitàries, extinció d’incendis i salvament, seguretat ciutadana i protecció civil quan es trobi en una situació d’emergència: accidents, incendis, robatoris, agressions, violència masclista, rescats o catàstrofes.

 

Dona resposta immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.


És un servei públic d’accés universal, gratuït i permanent per a totes les persones des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil.


El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és una empresa pública líder a Europa en servei públic d'urgències, tant pel servei a la ciutadania com per la gestió de la informació que aporta als diferents cossos d'emergències, com són policies, sistema d'emergències mèdiques, bombers, protecció civil o agents rurals, i desenvolupa una estratègia per oferir el millor servei.


La missió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana i, a més, fer una aportació decidida a la societat.


La visió del CAT112 és ser una empresa líder del mercat de les emergències, amb vocació internacional, orientada a la generació de valor per a la ciutadania, cossos d'emergència, el personal professional i la societat en conjunt.


L’entitat basa la seva gestió en l’actuació responsable i l’eficiència econòmica amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic de les persones i el territori, que comparteix amb el Govern de Catalunya.

Com funciona el 112

Quan rebem la trucada d’un ciutadà o ciutadana, posem en marxa tot un procés per poder atendre-la amb la màxima eficàcia i velocitat possibles. Localitzem la incidència en un mapa gràcies a una aplicació informàtica, classifiquem la trucada segons el tipus d’incident i avisem el servei més adequat: ambulància per a emergències mèdiques, Mossos d’Esquadra per a seguretat, Bombers per a extinció d’incendis i altres incidències de salvament.


Des del 112 volem que el nostre servei sigui accessible a tothom que el necessiti, per això el nostre personal atén les trucades en català, castellà, anglès, francès i alemany. I, a més, disposem d’un servei especial per a persones sordes: una aplicació per a dispositius mòbils i un servei per SMS i per fax. Aquests mitjans alternatius també estan pensats per als turistes estrangers que necessitin fer ús d’un servei d’emergències durant la seva estada a Catalunya.

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat