Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

10 anys del Permís per Punts

Comparteix a la teva xarxa social preferida:
Deu anys després de la posada en marxa del permís per punts, 7 milions i mig de conductors han estat sancionats per cometre alguna infracció que comporta detracció de punts, el que representa el 25% del cens de conductors.

Dels 7 milions i mig de conductors sancionats per infracció amb detracció de punts, el 16% (4,8 milions) ho són de ciutadans que han comès una única sanció i el 8,6% (2,6 milions) són conductors reincidents que han estat sancionats en dues o més ocasions per cometre infraccions que comporten la pèrdua de punts i que és el col·lectiu que més preocupa la DGT.

El nombre de sancions amb pèrdua de punts tramitades des l'1 de juliol de 2006 puja a 12,3 milions de sancions que suposen 37.990.000 de punts detrets.

Durant aquests deu anys, 214.150 conductors (aproximadament l'1% del cens) han perdut tots els punts del seu permís, el que significa que se'ls ha declarat la pèrdua de vigència del mateix i que no poden conduir legalment fins que no tornin a obtenir el permís. Dels 214.150 conductors, a 8.759 la pèrdua de vigència se l'han declarat en dues ocasions i a 219 conductors tres o més vegades.

DADES A DESTACAR

· El permís per punts va ser el començament de col·laboració en matèria de mobilitat segura i sostenible entre diferents administracions. Des de 2006 totes les policies amb competència de vigilància en trànsit (Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policia Foral i els 2.300 municipis amb policia pròpia) comuniquen per via telemàtica les sancions amb detracció de punts imposades als conductors en els seus àmbits competencials. L'activitat de cada municipi en aquesta matèria es pot consultar a les fitxes municipals 

· El 42% de les sancions amb detracció de punts, ho són d'infraccions que comporten la pèrdua de 2 punts, mentre que el 7% ho són per infraccions molt greus que suposen la pèrdua de 6 punts.

· Gairebé la meitat (46%) de les sancions imposades per la DGT en aquests deu anys del permís per punts ho són d'infraccions per excés de velocitat, seguides per la de no ús del cinturó de seguretat i sistema de retenció infantil (11% ); l'ús del telèfon mòbil / dispositius de so (10%) i la conducció havent consumit alcohol o drogues (9%).

· Pel que fa a la velocitat, el 75% de les infraccions de velocitat sancionats per DGT corresponen a excessos de velocitat entre 121 i 150 km / h, infraccions que no comporten pèrdua de punts, només multa de 100 euros. El 25% restant són d'excessos de velocitat que si suposen detracció de punts (un 80% 2 punts, un 5% 3 punts, un 9% 4 punts i un 5% 6 punts).

· En relació amb l'alcohol, el 34% de les sancions imposades ho han estat a conductors que circulaven amb més del doble de la taxa permesa, el que els ha suposat la pèrdua màxima de punts (6) en una infracció.

· El grup de conductors que acumula el major nombre de sancions amb pèrdua de punts és el comprès entre 35 i 44 anys amb el 26%, seguit pel grup d'entre 25 i 34 anys, amb un 25%.

· L'excés de velocitat i el consum d'alcohol i drogues són les infraccions amb detracció de punts més comeses pels conductors novells. Conductor novell és aquell que té un permís de conducció amb una antiguitat inferior a tres anys i que parteixen amb 8 punts en el seu permís de conducció.

                                                                         
CURSOS DE RECUPERACIÓ

Des de l'inici del permís per punts, s'han registrat 503.291 assistents als cursos de recuperació parcial o total de punts, dels quals, un 44% han assistit a cursos de recuperació parcial (222.148) i el restant 56% (281.143) de recuperació del permís. Dins d'aquest grup, el 55% dels alumnes de recuperació total són per sentència judicial i el 45% per haver esgotat els punts.

El caràcter reeducador vial que tenen els cursos, tant els de recuperació parcial com total, es constata que el perfil de molts conductors es modifica reduint el nombre d'infraccions comeses.

CONDUCTORS BONIFICATS

Tal com es recull en la Llei 17/2005 de 19 de juliol per la qual es regula el Permís i llicència de conduir per punts, als tres anys de la posada en marxa del mateix aquells conductors que disposaven d'un saldo de 12 punts , en no haver estat sancionat per cap infracció amb detracció de punts, van rebre l'1 de juliol de 2009, dos punts més en el seu saldo. Van ser 21 milió de conductors els que es van beneficiar d'aquesta mesura.

Tres anys més tard, l'1 de juliol de 2012, aquells conductors que ja van obtenir la bonificació dels dos punts, però que van seguir sense cometre cap infracció amb detracció de punts, se'ls va bonificar amb un punt més, arribant al saldo màxim de 15 punts. Gairebé 17 milions de conductors, un 59,3% del total del cens en aquesta data van obtenir el punt addicional.

CONSULTA SALDO DE PUNTS

Un dels objectius del permís per punts és que els conductors coneguin de manera fidel i en cada moment els punts que tenen de saldo. Per aquest motiu, la DGT en aquests deu anys ha enviat un total de 337.706 cartes informatives als conductors el saldo de punts ha estat o és de 4, 5 o 6 punts. A més, quan en 2010 es va advertir un increment del nombre de declaracions de pèrdua de vigència, Trànsit va enviar als conductors que tenien 1, 2 o 3 punts cartes informant-los de la situació crítica en què es trobaven (pèrdua del permís) si no modificaven el seu comportament en carretera. Des de llavors, s'han enviat un total de 106.544 cartes informatives d'aquest tipus.

A més, el 2006 la DGT va posar a disposició del ciutadà la consulta del saldo de punts per internet. Des d'aquest moment s'han realitzat gairebé 52 milions de consultes a través de www.dgt.es

EL PERMÍS PER PUNTS I REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT

Juntament amb altres mesures posades en marxa (reforma del Codi penal en matèria de seguretat viària, reforma de la Llei de seguretat viària, increment de controls d'alcohol, drogues i velocitat, augment de la vigilància carreteres convencionals ...) la posada en marxa del Permís per Punts ha tingut un efecte important en els conductors, que es tradueix en un canvi d'hàbits cap a comportaments més segurs que té el seu reflex en el descens del nombre de morts per accident de trànsit.

Alcohol

En aquests deu anys s'han incrementat els controls d'alcohol entre els conductors i des de 2012 es realitzen proves per a la detecció de drogues al volant. El percentatge de positius en controls preventius d'alcohol ha baixat de manera notable en l'últim decenni, ja que s'ha passat del 5,1% de positius a l'1,6%

Cinturó de seguretat i casc


Sobre l'ús de cinturons de seguretat, abans de l'1 de juliol de 2006 el percentatge d'ús de cinturó de seguretat en els seients davanters a la carretera era del 74%, ara està per sobre del 97%. En el cas de les motos, l'ús del casc s'ha generalitzat i és usat pel 98%

Reducció de la sinistralitat

Pel que fa al descens de la sinistralitat, des de la posada en marxa del permís per punts, ha disminuït el nombre de víctimes mortals.

font DGT
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat