Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
Procediment de pèrdua de vigència

Procediment de pèrdua de vigència

Segons l’article 37 del Reglament general de conductors, la competència per declarar la pèrdua de vigència del permís o la llicència de conducció correspon al cap de Trànsit de la província corresponent al domicili del titular de l’autorització.

La Prefectura Provincial de Trànsit, un cop ha constatat la pèrdua de la totalitat dels punts assignats, inicia el procediment per declarar la pèrdua de vigència mitjançant un acord, que conté una relació detallada de les resolucions sancionadores fermes en via administrativa que hagin comportat la pèrdua dels punts, amb indicació del nombre de punts que ha correspost a cadascuna. Es dóna vista a l’expedient perquè el titular de l’autorització el pugui examinar i es concedeix a l’interessat un termini màxim de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

Un cop passat aquest termini, el cap provincial de Trànsit dicta la resolució que declara la pèrdua de vigència del permís o la llicència de conducció, que es notifica a l’interessat en un termini de 15 dies.

Un cop declarada la pèrdua de vigència, l’interessat ha d’entregar el permís o la llicència de conducció a la Prefectura Provincial de Trànsit, la qual, si no ho fa, ordena als agents de l’autoritat que l'hi retirin.
 
Comparteix a la teva xarxa social preferida:
Informa´t
Què és el permís per punts?
Infraccions que treuen punts
Vull recuperar punts
He perdut tots els punts
Sóc conductor novell
On es recuperen els punts o el permís?
Tipus de curs
Legislació
Procediment de pèrdua de vigència
Acreditació conductor professional


Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

 

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat