Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

Acreditació conductor professional

S'entén per conductor professional a tota persona proveïda de la corresponent autorització administrativa per a conduir, l'activitat laboral principal de la qual sigui la conducció de vehicles de motor dedicats a al transport de mercaderies o de persones, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat expedit per l'empresa per a la qual exerceixi aquella activitat, acompanyada de la corresponent documentació acreditativa de la cotització a la Seguretat Social com a treballador de l’esmentada empresa.

Si es tracta d'un empresari autònom, la certificació serà substituïda per una declaració de l'empresari i els justificants de les cotitzacions corresponents.
Comparteix a la teva xarxa social preferida:
Informa´t
Què és el permís per punts?
Infraccions que treuen punts
Vull recuperar punts
He perdut tots els punts
Sóc conductor novell
On es recuperen els punts o el permís?
Tipus de curs
Legislació
Procediment de pèrdua de vigència
Acreditació conductor professional


Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

 

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat