Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

LES ALTES TEMPERATURES AUGMENTEN UN 25% EL RISC DE PATIR UN SINISTRE DE TRÀNSIT.

Comparteix a la teva xarxa social preferida:
 • La calor té efectes directes en el comportament dels conductors i les capacitats psicofísiques.
 • Una temperatura de 35ºC, a l'interior d'un vehicle, pot representar un risc similar al d'estar sota els efectes d'una alcoholèmia de 0,8 gr/l
 • Els estudis demostren que la calor provoca un augment considerable de l'agressivitat i de les infraccions, sobretot per velocitat excessiva.
 • Les altes temperatures incrementen el risc de rebentada en pneumàtics amb pressió inadequada, derivant en un dels sinistres més mortals.

Les altes temperatures poden augmentar entre un 15 i un 25% la possibilitat de patir un sinistre viària ja que, segons Luis Montoro, catedràtic de Seguretat Viària i president d'honor de FESVIAL, “la complexa activitat de conduir està molt afectada per variables externes com la forta calor, situació que segons els estudis té una repercussió molt directa i perillosa sobre les capacitats psicofísiques dels conductors, augmentant de manera considerable els sinistres de trànsit i la gravetat dels mateixos”.

Una temperatura superior a 35ºC, a l'interior d'un vehicle, pot representar un risc similar al d'estar sota els efectes d'una alcoholèmia entre 0,5 g/l i 0,8 gr/l. "A aquesta temperatura s'ha comprovat, per exemple, que no es perceben aproximadament el 20% dels senyals de trànsit i s'incrementen fins a un 35% els errors greus dels conductors", afirma Luis Montoro.

Segons el Dr. Montoro, “els estudis, tant en situacions reals com en simulació, demostren que els efectes de la calor sobre els conductors provoquen un augment considerable dels comportaments agressius i les infraccions, sobretot per velocitat excessiva, per tal d'arribar-hi com més aviat millor a la destinació”.

“Amb la forta calor s'incrementa el cansament i la fatiga, sent habitual l'aparició d'una forta somnolència, -assenyala el president d'honor de Fesvial-, produint-se també un augment del temps de reacció del conductor i una propensió més gran a l'aparició de distraccions. L'atenció disminueix fins al punt de mirar un 50% menys els retrovisors”.

El Catedràtic de Seguretat Viària afirma que “amb altes temperatures i una lluminositat forta hi ha més fatiga ocular i es poden percebre efectes òptics sobre la carretera, degut bàsicament a l'aire calent que desprèn l'asfalt. Aquestes circumstàncies, unides a petits marejos, fa que s'alteri de manera sensible la percepció de l'entorn, cosa que pot resultar especialment greu per a la correcta percepció dels senyals de trànsit”.

Segons el Dr. Montoro, un dels millors remeis per pal·liar la calor als viatges per carretera és l'aire condicionat. “L'aire condicionat es va començar considerant un element de comoditat i avui es pot recomanar com un element de seguretat. S'ha comprovat que l'aire condicionat en èpoques molt càlides pot disminuir més d'un 20% la possibilitat de patir un sinistre vial”.

L'aire condicionat permet circular amb les finestretes tancades, millora l'aerodinàmica i redueix el consum de carburant, a més d'eliminar sorolls excessius, impedir l'entrada de pols o insectes, i evitar que se'ns ressequin els ulls. És molt important que el flux d'aire condicionat no sigui molt fort i que no es dirigeixi directament al pit ni al capdavant, especialment als ulls, per no causar fatiga ocular ni ressecar-los.

Estacionar el vehicle exposat al sol i completament tancat farà que la temperatura interior sobrepassi ràpidament els 60ºC, per la qual cosa és important no deixar a l'interior persones –especialment nens o grans–, ni animals. Tampoc objectes inflamables, com encenedors, aerosols o dispositius electrònics amb bateries (telèfon, Tablet, ordinador…), pel risc que pot suposar de deflagració i incendi.

Cal aparcar en zones ombrejades, protegir l'habitacle amb para-sols i, si és possible, instal·lar llunes tintades homologades o laminar-les. Aquest sistema permet rebaixar la temperatura interior -millorant el consum d'aire condicionat-, reduir els efectes dels raigs ultraviolats, sense afectar la necessària visibilitat exterior, augmentant el confort i disminuint la fatiga ocular.

Abans d'iniciar la marxa cal airejar i ventilar bé el vehicle: Obrir completament finestretes i portes, abatent aquestes últimes unes quantes vegades perquè surti l'aire calent de l'interior, mantenint l'aire condicionat en funcionament fins que l'habitacle arribi a una temperatura adequada de entre 20ºC i 24ºC.

Segons el Catedràtic de Seguretat Viària, Luis Montoro, “ a l'estiu i a les hores de més calor és el sinistre més freqüent i el més mortal per error mecànic”. Cal tenir en compte que l'asfalt, amb què el pneumàtic està en contacte, pot assolir fàcilment temperatures superiors a 70ºC quan l'ambient estigui “tan sols” a 40ºC.

I quan s'acosti el final del viatge, no abaixar la guàrdia, ni estressar-nos per intentar arribar abans, encara que haguem patit calor, retards per embussos o retencions, i això ens generi ansietat. Cal extremar l'atenció, especialment en els darrers quilòmetres que són on es produeixen més sinistres, i no confiar-nos encara que l'entorn ens resulti familiar, mantenint els nivells d'alerta i atenció plenament.

Símptomes que la calor ens està afectant

Alguns símptomes que ens poden indicar que la calor ens està afectant són els següents: excessiva sudoració, pal·lidesa o canvis en el color de la pell, alteracions en el pols i en la temperatura, rampes, cansament excessiu, marejos, nàusees, problemes de respiració, dolor palpitant al cap, confusió, etc. També cal parar atenció a altres efectes com ara: més agressivitat, somnolència, augment del temps de reacció, increment de les distraccions, fatiga ocular, alteracions en la percepció de l'entorn, etc.

Recomanacions per mitigar els efectes de les altes temperatures
 • Planificar el viatge triant, si és possible, els horaris de menor intensitat a les temperatures, augmentar la freqüència de parades durant un viatge, especialment si és de llarg recorregut, localitzant estacions o àrees de servei on puguem tenir ombra per al vehicle i espais refrigerats per descansar.
 • Realitzar parades cada dues hores o 200 quilòmetres aprofitant per airejar el vehicle i relaxar-se durant almenys 15 minuts. Si en qualsevol moment es detecten símptomes de fatiga o somnolència, hem de parar immediatament per descansar i hidratar-nos.
 • Hidratar-se convenientment amb aigua o suc evita l'aparició anticipada de la fatiga i altres deterioraments psicofísics. Cal prestar una atenció especial a les persones grans, els menors de cinc anys i, en general, persones amb sobrepès.
 • Evitar el consum d'alcohol, a més de la seva incompatibilitat evident amb la conducció segura, pels efectes contraproduents d'alteració en la tensió arterial amb altes temperatures.
 • El cafè, el te o les begudes energètiques ajuden a romandre desperts, activats i atents a curt termini, però no eliminen definitivament la fatiga ni el son. Passat el seu efecte, tornarà a aparèixer.
 • Evitar ingerir gran quantitat daliments, especialment els molt calòrics o amb alt contingut en greixos. És preferible que siguin rics en proteïnes i vitamines Si s'ha menjat copiosament és recomanable esperar un temps abans de conduir, ja que la digestió juntament amb la calor facilita l'aparició del son.
 • Vestir robes clares, lleugeres, còmodes i folgades. Les peces ajustades afecten la pressió arterial, la nostra llibertat de moviments, augmentant l'estrès i la sensació de calor. Mai conduir amb xancletes, que resten efectivitat en actuar sobre els pedals. Ni tampoc sense samarreta, pels riscos d?abrasions produïts pel cinturó de seguretat.
 • Utilitzar ulleres de sol homologades i certificades per conduir reduirà la fatiga ocular.
 • Els colors clars en un vehicle poden rebaixar deu graus la temperatura a l'habitacle que un altre similar de color fosc, tots dos exposats a la mateixa radiació solar.
 • Utilitzar llunes tintades o laminades, legalment homologades per a vehicles, redueix fins a un 30% dels efectes dels raigs ultraviolats. Això millora el confort dels ocupants, evitant la fatiga ocular sense restar visibilitat, fins i tot de nit, i millora el rendiment de l'aire condicionat reduint el consum energètic o combustible fòssil.
 • Utilitzar l'aire condicionat per millorar la seguretat i la comoditat. La temperatura interior de l'habitacle no ha de superar els 24ºC ni inferior a 20ºC, procurant que el flux de l'aire condicionat no sigui molt fort i evitant en tot cas que aquest vagi directament al capdavant per evitar dolors i fatiga ocular.

Atenció a l'estat del vehicle

El manteniment i la conservació de l'estat òptim del vehicle per circular amb seguretat és recomanable en qualsevol època de l'any. No obstant això, davant de les circumstàncies de calor extrema que s'estan registrant, és important tenir en compte el següent:
 • Pneumàtics: Vigilar la profunditat del dibuix (no ha de ser inferior al mínim legal de 1,6mm), alineació i, molt especialment, la pressió adequada (mesura en fred) recomanada pel fabricant. L'asfalt pot superar fàcilment en aquestes èpoques els 70ºC i s'incrementa el risc de rebentada, degradació o desgast, si circulem tant amb pressió baixa com excessiva, encara que el pneumàtic sigui relativament nou. Verificar l'estat i la pressió del recanvi, d'equipar-se.
 • Aire Condicionat: revisar la càrrega de l'aire condicionat perquè funcioni correctament i el seu rendiment sigui òptim en tot moment.
 • Filtres: Revisar els filtres de l'habitacle, renovant-los si cal, per millorar l'efectivitat de l'aire condicionat i evitar entrada de pols, pol·len o males olors per causa d'un filtre sobrecarregat de brutícia, humitat o solidificat.
 • Bateria: Comprovar que no té fuites, carrega correctament i té l'amperatge recomanat pel nostre vehicle. Les altes temperatures i el sobreesforç a què se sotmeten les bateries a l'estiu poden acabar amb la seva vida útil si no està en perfecte estat.

fesvial
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat