Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

Projecte VIDES desenvolupat per Bosch i FESVIAL

Comparteix a la teva xarxa social preferida:
 • El nivell d'equipament al parc de vehicles actual és mitjà-baix als principals sistemes ADAS que eviten sinistres vials.
 • Tot i que la majoria dels enquestats assignen als sistemes ADAS atributs positius, més de la meitat no tenen clar que actuïn millor que ells en situacions de risc.
 • A més del 65% de les vendes de vehicles, la seguretat que aporten els sistemes ADAS no va ser destacada com un argument en l'explicació d'avantatges i equipament.
 • El desconeixement de la necessitat de recalibrar sensors i càmeres després d'un sinistre o una substitució de parabrises arriba al 35%.
 • Per millorar la seguretat viària, Bosch i FESVIAL recomanen focalitzar els esforços per afavorir la divulgació, el coneixement, l'accés i l'ús dels sistemes ADAS.
 • Els sistemes ADAS evitarien el 40% dels sinistres vials i el 29% de les víctimes, segons es desprèn del primer estudi elaborat per VIDES.


Projecte VIDES desenvolupat per Bosch i FESVIAL

 Més del 40% de la població conductora espanyola reconeix no tenir coneixements suficients sobre els sistemes ADAS (Sistemes Avançats d'Assistència a la Conducció). El 60% restant, encara que manifesta conèixer-los, davant d'una sol·licitud de definició en profunditat, mostren grans llacunes, així com confusions entre diferents sistemes i les seves funcions.

Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi sociològic “Coneixement dels sistemes ADAS per part de la població espanyola” que s'emmarca en el projecte VIDAS (seguretat VIal i ADAS), impulsat per Bosch i FESVIAL. L'objectiu fonamental d'aquest estudi sociològic és determinar el grau de coneixement, les creences, les idees preconcebudes i el nivell d'equipament que té la població conductora sobre els sistemes ADAS i la seva relació amb la seguretat viària. En base a les conclusions de l'estudi, es poden establir mesures i accions que millorin el coneixement sobre la seva efectivitat, usabilitat, reparació, manteniment, legislació i obligatorietat.

Actualment, el nivell d'equipament de sistemes ADAS al parc vehicular espanyol és mitjà-baix, especialment en els que tenen més capacitat d'evitar sinistres vials, com ara els sistemes de manteniment de carril, la frenada automàtica d'emergència (en les diferents versions ), la detecció de l'angle mort, o els sistemes de detecció de fatiga, entre d'altres.

Percepció del valor de seguretat viària que aporten els sistemes ADAS

El grau de percepció positiu dels fins i objectius que des del punt de vista de la seguretat viària es pretén aconseguir amb la implementació dels sistemes ADAS al parc automobilístic és del 60% dels conductors enquestats, que prefereixen conduir un vehicle equipat amb aquests sistemes abans que un altre que no en tingui.

“No obstant, un 40% de la població conductora no té clar el valor de la seguretat que aporten els sistemes ADAS”, apunta José Ignacio Lijarcio, director tècnic de la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària.

Addicionalment, cal destacar un alt percentatge de conductors que no mostra confiança en aquesta tecnologia:

 • El 34% no està convençut que conduir un cotxe amb sistemes ADAS sigui més segur.
 • El 40% pensa que els sistemes ADAS no respondran adequadament davant de situacions perilloses de conducció.
 • El 50% no té clar que els sistemes ADAS actuïn millor que ells davant d'una situació de risc, quan el 90% dels accidents són deguts a l'error humà.
 • El 70% no confia que els sistemes ADAS siguin prou intel·ligents per garantir la seguretat del conductor.
 • Un 30% està convençut que els sistemes ADAS no contribueixen a reduir les col·lisions o la gravetat.
 • Els sistemes ADAS, un valor secundari en comprar un vehicle


Els sistemes ADAS, un valor secundari en comprar un vehicle

L'equipament de sistemes ADAS als vehicles és considerat un valor secundari, amb poc pes, a l'hora d'adquirir un nou vehicle, agreujat especialment, per part dels concessionaris i punts de venda on, al 65,5% de les vendes aquests sistemes no van ser destacats com un argument important en l'explicació dels avantatges del vehicle, quan per la seva eficàcia i millora en la seguretat, haurien de ser dels més importants. Tot i això, la quantitat d'informació relacionada amb els ADAS proporcionada pel venedor és considerable i aquesta es proporciona, en la majoria dels casos, abans del tancament de la venda del vehicle i no tant en el moment del lliurament.

Pel que fa al nivell de coneixement, la majoria dels sistemes ADAS són coneguts per més del 60% dels conductors. Els sistemes ADAS que se situen per sota aquest nivell de coneixement són els més innovadors o recents: detecció de senyals, detecció de fatiga, assistent en creus i advertiment de conductor en sentit contrari, mentre que els més coneguts són, en general, els més equipats.

Els sistemes ADAS més habituals que equipen els cotxes espanyols són l'encesa de llums automàtic, el control de pressió de pneumàtics, la limitació intel·ligent de velocitat (ISA) i el control de creuer adaptatiu, si bé, en aquest sentit, és més que probable que es produeixi confusió en els conductors i que equipin limitador de velocitat no intel·ligent i/o control de creuer, però no adaptatiu.

En relació amb la percepció de seguretat, els nivells més grans s'assignen als sistemes ADAS destinats a evitar col·lisions i atropellaments: alerta de col·lisió frontal, frenada automàtica d'emergència car to car, frenada automàtica d'emergència davant de vianants i ciclistes, alerta d'atropellament vianants i ciclistes, sistema de detecció de la fatiga i advertiment de vehicle circulant en sentit contrari. Tot i que és molt probable que aquesta atribució sigui en gran mesura intuïtiva i es basi en el propi nom de l'ADAS, ja que molts gaudeixen d'un nivell de coneixement baix.

Per acabar, cal destacar que tres de cada quatre conductors estan a favor que alguns ADAS fossin obligatoris, encara que això suposi un increment del preu dels vehicles.

Percepció de seguretat, beneficis i intenció d'ús

“És comunament acceptat entre la mostra conductora que els ADAS aporten un plus de seguretat al vehicle que equipa aquests sistemes davant del que no, i que ajuden la persona que condueix en situacions inesperades. Tot i així, un 40% dels conductors no tenen una opinió formada sobre el nivell d'eficàcia dels sistemes ADAS, especialment en la seva comparativa amb la resposta humana, i sobre el nivell de fiabilitat en el seu funcionament i protecció davant de pirates”, segons el director tècnic de FESVIAL.

“D'altra banda, els conductors assignen majoritàriament als sistemes ADAS atributs i valors positius: especialment la seguretat per a conductors, vianants i altres usuaris, l'agilitat i l'eficiència en la gestió del trànsit, la convivència entre usuaris de la via, etc. ”, continua Lijarcio.

"Aquesta actitud positiva cap als sistemes ADAS es tradueix en una considerable intenció d'ús: més del 60% dels conductors prefereixen conduir un vehicle amb sistemes ADAS o li sembla adequat comprar-se un vehicle que equipament aquests sistemes", indica José Ignacio Lijarcio.

Reparacions i manteniment dels sistemes ADAS

En cas d'haver de realitzar una reparació o una operació de manteniment que afecti un sistema ADAS, els conductors consideren el taller oficial com a principal opció i com a segona opció el seu taller habitual. Tot i això, un 35% de la població enquestada desconeix la necessitat de recalibració de sensors i càmeres després d'un sinistre o una substitució del parabrisa per garantir que tot funcioni com en origen i que els sistemes no processin una informació errònia i prenguin decisions que puguin resultar perilloses tant per als ocupants del vehicle com per a la resta dels usuaris de la via.

ADAS: Fonts d'informació i nocions sobre funcionament

Segons la població enquestada, les fonts que es consideren més idònies per obtenir informació sobre els ADAS són dues: els concessionaris d?automòbils (51,4%) i internet (51,1%). En vista d'aquests resultats, sembla que l'estratègia de comunicació més adequada seria recórrer al suport dels concessionaris, d'una banda, i la generació de continguts per divulgar-los per internet per un altre.

L'estudi també reflecteix que la qualitat de la informació que manegen els conductors sobre el funcionament dels ADAS és de vegades bàsica o confusa, confonent-se el funcionament d'alguns ADAS amb altres de més avançats.

Reptes que planteja l'estudi per al projecte VIDAS

Un cop analitzats els resultats i extretes les conclusions, cal fer front a nombrosos reptes per millorar el coneixement, l'adquisició, la usabilitat i l'accessibilitat dels sistemes ADAS per part de la població conductora. Entre aquests destaquen el desenvolupament daccions informatives, formatives i campanyes de sensibilització per a aprenents, debutants en conducció i població conductora que aproximin el coneixement i millorin la percepció de seguretat i la reducció de sinistralitat associada a aquests sistemes en col·laboració amb altres entitats i administracions. Alhora, el desenvolupament de continguts didàctics en suports digitals que puguin ser dipositats en repositoris d'internet, xarxes socials, centres de formació de conductors o concessionaris seria també important.

Els sistemes ADAS evitarien el 40% dels sinistres vials i el 29% de les víctimes


Diferents estudis científics avalen l'efectivitat dels sistemes ADAS, arribant a estimar que, si tots els vehicles tinguessin instal·lats aquests sistemes, es podrien prevenir o mitigar aproximadament el 40% dels sinistres de trànsit, el 37% de les lesions de consideració i el 29% de les morts relacionades amb els sinistres vials.

Aquesta informació es desprèn del primer estudi del Projecte VIDAS (Seguretat VIal i aDAS) desenvolupat per Bosch i FESVIAL. VIDAS té com a principal missió facilitar a la societat el coneixement i informació sobre les característiques i funcions de les tecnologies que s'engloben dins dels sistemes d'ajuda a la conducció, anomenats ADAS (Advanced Driver Assistance Systems per les sigles en anglès) als vehicles , com a elements de seguretat que contribueixen a prevenir sinistres i víctimes de trànsit, i que milloren la mobilitat. “El propòsit del Projecte VIDAS és investigar les característiques, funcions, coneixement i normativa dels sistemes ADAS, per posar en valor aquestes tecnologies aplicades a la conducció, afavorint la seva usabilitat i accés per part dels usuaris i, sobretot, per contribuir a la millora de la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat”, ha declarat Lorenzo Jiménez, responsable de Màrqueting Mobility Solutions de Bosch a Espanya. VIDAS és un projecte de “llarg recorregut”, d'almenys tres anys, en què Bosch pretén continuar innovant i apropant aquests sistemes a la societat, destaca Jiménez.

bosch

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat