Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ
 • Ets a:Inici
 • Accessibilitat

Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

La UTE FAC-CNAE s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
 
La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://permisperpunts.gencat.cat
 

Situación de cumplimiento

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i/o la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.
 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:
 
a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
 • Existeixen algunes pàgines i documents que no estan escrits en llenguatge fàcil.
 • Alguns enllaços no tenen suficient contrast de color amb el text que els rodeja (criteri 1.4 de les WCAG 2.1)
 • Algunes taules no són totalment accessibles.
 • Alguns baners no tenen suficient contrast de color amb el text que es sobreimpressiona (criteri 2.2 de las WCAG 2.1)
 • Algunes imatges no tenen alternativa textual (criteri 1.1 de les WCAG 2.1)
 • Alguns documents en PDF no són totalment accessibles.
 • Hi ha errors d’edició en alguna pàgina web, falta cercador i no hi ha mapa web
b) Càrrega desproporcionada : No aplica.
 
c) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
 • Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen amb la seva totalitat els requisits d’accessibilitat
 • Hi ha vídeos publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.
 • Hi ha mapes que no compleixen en la totalitat els requisits d’accessibilitat

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 8 de setembre de 2020
 
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per recursos externs.
 
Darrera revisió de la declaració: 8 de setembre de 2020

Observacions i dades de contacte

Comunicacions
Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
Les comunicacions seran rebudes i tractades per la UTE FAC-CNAE, com a responsable d’accessibilitat del portal web.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir la bústia de contacte i indicar “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa” a l’inici de l’assumpte.
 
Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.
 
Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Bústia de contacte“ indicant “Reclamar una sol·licitud”.
 
Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:
· conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
· instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
· exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.
 
També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

 
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat